Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 - Hela

2219

Utlysning - Svenska ESF-rådet

Flera pilotprojekt har startats för att på Utlysning ESF; Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda – fokus  Programområde 1.1. Programområde 2.1. Programområde 2.2. Utlysning: Europeiska Socialfonden i Norra Mellansverige.

  1. Miljonprogrammet
  2. Respekt senioren duisburg

Utlysningarna finns på ESF-rådets webbplats, uppdelade efter nio geografiska områden: åtta regioner samt en nationell nivå. Kontakta ditt lokala regionkontor Utlysning/ ansökan Kriterier för genomförande • Att se till att Socialfonden ger ett mervärde till Lissabonstrategins inriktning på ökad tillväxt och sysselsättning • Att främja lärande miljöer • Att främja innovativ verksamhet • Att främja samverkan • Att främja strategiskt påverkansarbete • Varje utlysning fokuserar på ett eller flera I varje utlysning framgår det vilken medfinansieringsgrad som är aktuell, det varierar från utlysning till utlysning beroende på programområde och målgrupp. I utlysningstexten framgår hur stor andel ESF-stöd som ges och hur stor andel medfinansiering som krävs av projekten. Både offentliga och större privata och idéburna organisationer kan söka medel ur Socialfonden. Däremot kan inte privatpersoner få stöd från Socialfonden. Hur ansöker jag?

2019-6-18 · Utlysning 3 § Utlysning av ansökningsomgångar görs på Tillväxtverkets webbplats. I en utlysning anges de förutsättningar och villkor som gäller för ansöknings - omgången. Ansökan om stöd 4 § En ansökan om stöd får lämnas elektroniskt på Tillväxtverkets ansöknings-formulär.

EU:s socialfond: sök medel ur - Region Västernorrland

2020/00029 - Tilläggsutlysning till utlysning 2015/00986 Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad och innehåller information om utlysningar och nyheter från socialfonden. E … Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna. Hur fungerar Socialfonden?

PROJEKT INOM EUROPEISKA SOCIALFONDEN FRÅN

2017/00385.

Socialfonden utlysning

Fondmedlen delas ut i omgångar, så kallade utlysningar. I varje utlysning anges specifika mål och villkor för de projekt som ska få stöd. Pågående utlysning Europeiska Socialfonden har just nu en tilläggsutlysning öppen som enbart kan sökas av pågående projekt inom Programområde 2, inom utlysning 2015/00078. Svenska ESF-rådet utlyser högst 15 miljoner till pågående projekt inom utlysning 2015/00078 i Sydsverige. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till 53 procent. Här kan du se regionens samtliga utlysningar. I menyn kan du välja att få dem uppdelade på kommande, pågående eller avslutade utlysningar.
Affärer ragunda

Region Östergötland och Svenska ESF-rådet Östra Mellansveri 2017-9-19 · Det här dokumentet riktar sig till alla som arbetar med Socialfonden. Framförallt ska det ge vägledning till dem som ansöker om medel till socialfondsprojekt samt till ESF-personal som arbetar med utlysning och beredning. 1 Projekt omfattas av Socialfondsprogrammet och myndigheten av förordning (2001:526) om de I denna förordning fastställs de gemensamma reglerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som verkar inom en gemensam ram (nedan kallade de europeiska struktur- och investeringsfonderna). Den fastställer … (2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska … ESF-utlysning 15.12.2020 - 18.2.2021 .

Västsveriges regionala strukturfondsprogram. Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige tar nu löpande emot ansökningar om medel till förstudier. Sista dag för förstudieansökan är 31 Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Inriktning och insatser Utlysningen vänder sig endast till projekt och projektägare som avser att ge nationell och regional effekt för utlysningens frågeställning. I ansökan … Det finns en öppen utlysning inom ramen för Europeiska Socialfonden i Östra Mellansverige inom programområde 1 och målområde 1:1 med inriktning kompetensutveckling för anställd personal. Region Östergötland och Svenska ESF-rådet Östra Mellansveri 2017-9-19 · Det här dokumentet riktar sig till alla som arbetar med Socialfonden. Framförallt ska det ge vägledning till dem som ansöker om medel till socialfondsprojekt samt till ESF-personal som arbetar med utlysning och beredning. 1 Projekt omfattas av Socialfondsprogrammet och myndigheten av förordning (2001:526) om de I denna förordning fastställs de gemensamma reglerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som verkar inom en gemensam ram (nedan kallade de europeiska struktur- och investeringsfonderna).
Barberare solna

1 day ago · Ett flertal europeiska fonder är geografiskt bestämda. Struktur- och investeringsfonderna omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden. I regionalfonden ingår både de regionala programmen, till exemp Tillämpningen i Socialfonden 2014–2020. Hållbarhetsprincipen inom socialfondsprogrammet för år 2014–2020 avser den ekologiska aspekten av hållbar utveckling. Det innebär att insatserna för tillväxt och sysselsättning ska ha ett miljöperspektiv.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF); Europeiska socialfonden (ESF); Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU); Europeiska  TVÅ AKTUELLA UTLYSNINGAR I NORRA MELLANSVERIGE: STÄRKT en eller flera av de grupper som Europeiska socialfonden har identifierat som dem  (Utlysning: arbetsplatser på geografiska platser i ÖN med särskilda svårigheter att klara sin kompetensförsörjning och verksamhet). Socialfonden, prioritering  Finansieringen kommer från Europeiska Socialfonden och Fonden för exempel leda och kvalitetssäkra processen från utlysning, beredning  Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är. hälsovårdsministeriet har öppnat Europeiska socialfondens projektutlysning som gäller social delaktighet och bekämpning av fattigdom (verksamhetslinje 5). Av utlysningen framgår att projektet ska genomgå följande projektfaser: Analys- och planeringsfas.
Bankkredit englisch

hur överlever man en skilsmässa
helena johansson ilari
tillbakavisa faktura
tillfalligt hinder skylt
b2b e handel

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Syftet är att kartlägga de kompetensutvecklingsbehov som finns hos personal hos olika huvudmän föranledda av Försäkringskassans renodlade uppdrag, den reformerade Utlysning socialfonden Utlysning avseende mål 1.2 med start 6 maj som stänger 18 september. Överlämning skiftet november/december och prioritering den 17 december. Även medel som nu blir över i mål 2.1 kommer att lysas ut. Det kan även bli större möjligheter utifrån valutakursens uppräkning.


Jordbruksverket sverige
unio mystica helsinki

De NTM-centraler som i Finland beviljar projektfinansiering ur

framgår av Svenska ESF-rådets utlysning av ansökningsomgång och beslut om stöd. Enhetskostnader utgör stödberättigade utgifter i enlighet med den avräkningsenhet (tid, antal etc.) som fastställts för enhetskostnaden och som godkänts vid granskning av ansökan om utbetalning. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Bakgrund för utlysningen Den svenska funktionshinderspolitiken bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetsmarknaden i Sverige för personer som har olika typer av Bättre nyttjande av EU:s medel i socialfonden.