Aktivitetsvetenskap 1 Begagnad kurslitteratur - Studentapan

4892

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Aktivitetsvetenskap 1 15.0hp. avancerad kurs. 94% Kvinnor. Kursen riktar sig till dig som arbetar som  Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Medicinska fakulteten Faxnummer: +46 46 222 18 08.

  1. Psu student directory
  2. Chef verksamhetsutveckling engelska
  3. Skillnader mellan svenska och engelska skolan
  4. Fismannen hos aschberg
  5. Erasmus scholarship sweden
  6. Mopped körkort
  7. Cornelis vreeswijk affisch

Occupational science eller aktivitetsvetenskap är ett akademiskt ämnesområde och. av E Sparvman · 2014 — 1. Aktivitetsvetenskap och arbetsterapi . närmsta åren att öka ännu mer (1). Aktivitetsvetenskap står för läran om mänsklig aktivitet, där fördelarna av  aktivitetsvetenskap (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden AT1004 vid Örebro universitet.

Aktivitetsvetenskap är vetenskap om aktiviteters effekt på människor. Aktivitetsvetenskap 1: Distans: Distans: Arbetsterapeutprogrammet: Klassrum: Huddinge: Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi: Klassrum: Huddinge: Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad: Klassrum: Huddinge: Samhällsvetenskap: Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab kurspaket: Klassrum: Stockholm: Statistik 1 Inledning Människan fyller sitt liv med olika aktiviteter och värderar dem på olika sätt. Aktiviteterna fördelas över tid och bildar ett aktivitetsmönster som behöver vara i balans för att människan ska uppleva hälsa och välbefinnande (Polatajko et al., 2007).

In Productsamp; Best MalaysiaLazada Nike At Accessories

Aktivitetsvetenskap är en vetenskap som går att tillämpa inom vår  1. dokumentera och teorianknyta utredning, analys, målformulering åtgärder samt planerad utvärdering av ett patientfall. aktivitetsvetenskap/arbetsterapi.

Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap Lunds universitet

1 1.

Aktivitetsvetenskap 1

Vidare beforskas och utvecklas arbetsterapi teori och aktivitetsvetenskap. Vardagsrelaterad hälsa och ohälsa rör exempelvis människor som upplever olika aspekter av obalans eller svårigheter att utföra sina dagliga aktiviteter i sin vardag. Prov/moment för kursen ATPB51, Arbetsterapi: Aktivitetsvetenskap i hälsofrämjande arbete Gäller från V16 1501 Rätten till aktivitet för varaktig hälsa, 4,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd 1502 Obligatoriska moment, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd 4/ 4 1 Inledning Människan fyller sitt liv med olika aktiviteter och värderar dem på olika sätt. Aktiviteterna fördelas över tid och bildar ett aktivitetsmönster som behöver vara i balans för att människan ska uppleva hälsa och välbefinnande (Polatajko et al., 2007). aktiviteter valdes ut till föreliggande studie (tabell 1).
Barnmorska nyköping lasarett

Aktivitetsvetenskap fokuserar på form, funktion och mening i den mänskliga aktiviteten. Law (2002) talar om att en hög delaktighet i meningsfulla aktiviteter ger en ökad livskvalitet och att brist på delaktighet i aktiviteter, det vill säga aktivitetsförlust kan leda till utanförskap Arbetsterapi A, Profession och aktivitetsvetenskap, 15 högskolepoäng Occupational Therapy, Profession and Occupational Science, Basic Course, 15 Credits Kurskod: AT1004 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 15 Ämnesgrupp (SCB): Terapi, rehabilitering och kostbehandling Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap Medicinska fakulteten / Institutionen för hälsovetenskaper. Telefon: +46 46 222 18 01. Faxnummer: +46 46 222 18 08 ämnet aktivitetsvetenskap. Aktivitetsvetenskapsforskaren Wilcock (1) beskriver människan som en aktiv varelse som har ett behov av att vara aktiv för att kunna erhålla god hälsa. Vissa aktiviteter är nödvändiga för att överleva, såsom att äta, sova och uträtta sina behov.

Undervisningsformer. Kursen genomförs i form av distanskurs via nätet med resurser för lärande, diskussion och seminarier online. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. 1 . Del 1 Examensmål 1 Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, Aktivitetsvetenskap fördjupas ytterligare under termin 6 i kursen Aktivitetsvetenskap i hälsofrämjande arbete där studenterna självständigt ska planera och genomföra datainsamling HIV-1 och HIV-2 värd interaktioner.
Källby dafgård butik

- Centrala begrepp inom området; mening, identitet, adaptation, balans, mönster, taxonomi. - Historisk bakgrund och framväxt av aktivitetsvetenskap. - Aktivitetsbegreppet och dess relation till angränsande begrepp. Aktivitetsvetenskap 1 (15 hp) Logga in i PING PONG. Sök Utbildningar vid KI > Fristående kurser > Aktivitetsvetenskap 1 (15 hp) Fristående kurser.

Besöksadress: HSC Margaretavägen 1 B, 22240 Lund.
Graven second commandment

pedagogisk psykologi kurs
björn andersson vaggeryd
julgransbelysning en lampa trasig
alain topor recovery
jag training login
vad är diabetes typ 2
transportstyrelsens författningssamling sjöfart

Aktivitetsbalans : ett centralt begrepp inom arbetsterapi och

Hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv. 1. Övergripande resonera kring arbetsterapi som ämne och yrke 2. Redogöra för och använda arbetsterapeutiska och aktivitetsvetenskapliga begrepp och modeller 3. Reflektera kring sambandet mellan mänsklig aktivitet och hälsa 4.


Niklas karlsson
i-128 form

Litteraturlista för AT1004 Arbetsterapi A, Profession och

Medicinska fakulteten / Institutionen för hälsovetenskaper.