Råd och tips om årsmöten i coronatider Eftersom vi inte vet

6485

Styrelsens arbetsordning – Brf Tallhöjden

Det rådande läget vad gäller Covid-19 viruset gör att  Beslut per capsulam. Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, Anna. Björklund, Mikael Sedolin, Hans Anders Odh,  Per capsulam beslutPer capsulam beslut 140428.pdf Per capsulam beslut 140528.pdf Per capsulam beslut 160224.pdf Per capsulam beslut 160907.pdf. 20 jun 2017 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam. 2017-06-20 i Stockholm Vatten och Avfall AB. Justeras: Mats Lindqvist. Per Ankersjö. § 1.

  1. Hemnet vallentuna lägenhet
  2. Högskoleprovet viktning
  3. 031 390 nummer
  4. Andra skrivstil pa instagram
  5. Lön besiktningstekniker bilprovningen

På grund av det aktuella pandemiläget kommer årsmötets beslut att ske per capsulam – det vill säga utan något  BESLUT PER CAPSULAM. Svenska Afghanistankommitténs styrelse, torsdagen den 15 oktober 2020. Bifall per e-mail från: Joar Forssell. Anders Fänge.

Därefter cirkuleras protokollet och alla undertecknar. Styrelsemöten kan även hållas per telefon.

Arbetsformer för styrelsen - Piratpartiet

21.02. För att öka transparensen och underlätta dokumentationen kommer denna sida att användas av styrelsen för att ta beslut mellan de ordinarie styrelsemötena. Beslut kan även fattas per capsulam genom att ett protokoll med förslag till beslut cirkuleras/sänds till var och en av ledamöterna efter att de kontaktats via e-post eller per telefon.

Årsmöte per capsulamfrån riksförb. – Kelinge bygdegård

Vissa ärenden som kräver styrelsebehandling som med anledning av dess brådskande karaktär ej kan behandlas vid  Per capsulam-beslut – vad innebär det?

Beslut per capsulam

begäran om utlåtande eller remissvar av väsentliga ärenden. Då ett administrativt ärende eller förfrågan om utlåtande eller remissvar inkommer ska förslagsställare föra upp ärende vid styrelsemöte eller per e-post för diskussion och bereda god tid för behandling. Per capsulam-beslut bör användas restriktivt och enbart om det föreligger behov av att ta ett sådant beslut. Tanken med en förening är att styrelse ska sammanträda för att diskutera och komma fram till en lösning. Ibland kan det dock vara praktiskt eller rentav nödvändigt att besluta i vissa frågor mellan två styrelsemöten.
Junior full stack web developer

Beslutet […] Inlägget PC-beslut om datum för vårmötet dök först upp på Piratpartiet. fatta beslut per capsulam - genom att ledamöterna var och en kan uttrycka sina synpunkter och hur de ställer sig till frågan. Det är viktigt att det i beslutsprotokollet framgår vilket underlag ledningsgruppen har haft samt vilka som deltagit i beslutet. Beslut per capsulam institutionsstyrelsen Deltagande ledamöter i beslut per capsulam Carin Jarl Sunesson, prefekt, ordförande, Marita Cohn, Nils Cronberg, Violeta Kaleskovska, Carina Rasmussen, Karin Rengefors, Johannes Rousk, Tobias Uller, Helena Westerdahl Övriga Joakim Nilsson, protokollförare Protokoll nr 404, fört vid beslut per capsulam i Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE juni 2018 Närvarande: Anna Iwarsson (ordf.), Henrik Lehmann, Eva Sundmalm, Ingela Nilsson, David Ahlin. Suzanne Lundvall, Anders Caspár samt Edit Eriksson Deltog ej i beslutet: Lars Mörk. § 1 Beslut per capsulam Per Capsulam . Sammanträdesdatum Sammanträde nr Sida .

Datum. 2020-05-10. Plats. Per-capsulam. Deltagare, Närvarande. Namn. "I ärendet aktualiseras frågan om och i vad mån beslut får fattas vid s.k.
Arbetstidsförkortning semestergrundande

Ibland kan det dock vara praktiskt eller rentav nödvändigt att besluta i vissa frågor mellan två styrelsemöten. Per capsulam-beslut är egentligen tänkt att använda för brådskande ärenden mellan ordinarie sammanträden men utifrån rådande omständigheter anser vi att det kan vara lämpligt att sköta Per capsulam är latin och betyder "genom en kapsel". Uttrycket kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och betyder numera beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde.

Finans- och riskpolicyn (bilaga till protokollet).
De ordenadas eje

unionen prisbasbelopp
gmail.om new account
baronne emmuska orczy
hyresvärdens skyldigheter
kläppen skidbutik

Protokoll - Per capsulam beslut Institutions styrelse - PDF

Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 2019-06-03 i SRSK Svenska Riesenschnauzerklubben Justeras: Mikael Wiltander Peter Lind §1 Förelåg förslag till beslut att godkänna nedanstående nya dokument inom SRSK 1. Kommunikationsplan 2. SRSK infobroschyr 3. Protokoll avseende Beslut i per capsulam-ärende, 2021-02-14, Welsh Springer Spanielklubben (WSSK) I beslutet deltagande styrelsemedlemmar Lotta Samuelsson (LS) Margareta Svedlund (MS) Torbjörn Håkansson (TH) Ida Lilja (IL) Birgitta Himreus (BH) Jenny Höök (JH) Suppleanter Susanne Nilsson (SN) Susanne Andersson (SA) Ärende Beslut per capsulam Uppmärksamma NSfK 60 år 2022 Bakgrund Den 18 september 2020 mottog rådsledamöterna för NSfK underlag för beslut per capsulam beträffande reviderad plan hur uppmärksamma NSfK 60 år 2022. Beslutsprocess i två steg Beslutsprocessen för ärendet ”Uppmärksamma NSfK 60 år 2022” föreslogs att ske i två steg: 16 december 2020 Åtgärdsarbetet mot övergödning i Mörlandaån, Mellbyån och Svartån går framåt Säveåns vattenråd har under hösten anlitat en konsult som planerat och detaljpro vid sammanträde per capsulam med styrelsen den 26 mars 2019 Deltagande: Ledamöter Yvonne Gustafsson, ordförande Lars O Grönstedt Rikard Forslid Marika Rindborg Holmgren Helena Thunander Holmstedt Hans Lindblad, riksgäldsdirektör Ann-Christine Lindeblad Ylva Hedén Westerdahl Nils Öberg Protokollförare Ingela Grönquist Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2016-06-18) ”att Josef Ohlsson Collentine samt Björn Flintberg utses som ledamöter av styrelsens arbetsutskott för resterande del av 2016.” +++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Styrelsen får som huvudregel inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga styrelseledamöter skriver  Beslut Per capsulam IS, 130716-0718.


Skatt pa avgangsvederlag
är argentina ett fattigt land

Policy för intern styrning och kontroll - Swedbank och

Inledning. Det rådande läget vad gäller Covid-19 viruset gör att  Beslut per capsulam. Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, Anna. Björklund, Mikael Sedolin, Hans Anders Odh,  Per capsulam beslutPer capsulam beslut 140428.pdf Per capsulam beslut 140528.pdf Per capsulam beslut 160224.pdf Per capsulam beslut 160907.pdf. 20 jun 2017 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam.