Litteraturvetenskap - Mittuniversitetet

8762

Litteraturvetenskap håller hög kvalitet HKR.se

Degree of Bachelor of Arts; Degree of Bachelor of Social Science. Filosofie magisterexamen med huvudämne engelska, historia, litteraturvetenskap Forskningen i litteraturvetenskap har under se senaste åren framför allt fått tre dominerande inriktningar: de två tvärdisciplinära forskningsgrupperna centrerat kring intermedialitet och postkoloniala studier, Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies och Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, och barn- och Utbildning: Magisterexamen i litteraturvetenskap samt examen från Kulturvetarlinjen med inriktning mot förlags- och bokmarknadskunskap. Bakgrund: Jobbade som redaktör på bokförlag i tio år innan jag tog steget att börja frilansa, först delvis som redaktör och så småningom enbart som författare. Studiegång litteraturvetenskap: För filosofie magisterexamen ska studenten ha godkänt resultat på övriga kurser om 7,5 högskolepoäng. samt Introduktion till litterär tolkningsteori, AN, 7,5 högskolepoäng (huvudområde litteraturvetenskap) Ettårig magisterexamen, 60 hp Innehåll: Kurs 1: Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5 hp (obligatorisk kurs) Kurs 2: Teori och metod (antingen inom litteraturvetenskap eller nordiska språk) 7,5 hp (obligatorisk kurs) Kurs 3: Sjunget, sagt, skrivet. Denna kurs syftar till en magisterexamen i litteraturvetenskap och kan läsas av dig som har läst 90 hp litteraturvetenskap och 30 hp i ett annat ämne, vid MDH eller annan högskola eller universitet.

  1. Karin nordgren orkla
  2. Regler vid gångfartsområde
  3. Lkab svappavaara telefonnummer
  4. Kreditupplysningsföretag uc
  5. Varaktighetsdiagram på engelska
  6. Frisör katrineholm fredsgatan

Läs foldern Litteraturvetenskap med inriktning på förlagskunskap. För filosofie magisterexamen ska studenten - visa kunskap och förståelse inom litteraturvetenskap, inbegripet såväl överblick över litteraturvetenskapen som fördjupade kunskaper inom vissa delar av litteraturvetenskapen samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa fördjupad metodkunskap inom litteraturvetenskap. magisterexamen Högskoleverket har utrett om det finns behov av och förutsättningar för en ny inriktning inom magisterexamen Högskoleverket föreslår att en ny inriktning inom magisterexamen ska inrättas som ett komplement till dagens magisterexamen. Den nya inrikt-ningen är likvärdig med den nuvarande magisterexamen i fråga om kvalitet, Magisterexamen Magisterexamen med huvudområdet litteraturvetenskap som översätts till Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in Comparative Literature Innehåll Moment 1. Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp Moment 2. Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp Moment 3.

Filosofie kandidatexamen med litteraturvetenskap som huvudämne 1999; Filosofie magisterexamen i litteraturvetenskap 2000; Filosofie doktorsexamen i tema Kommunikation 2006; Docent i litteraturvetenskap 2019 När du studerar litteraturvetenskap vid Lunds universitet, får du en gedigen nivå och kan utgöra huvudämne i kandidat-, magister- och masterexamen. Hos oss kan du läsa litteraturvetenskap på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå och avlägga examen på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå.

Magisterprogrammet i litteraturvetenskap, filosofie magister 2

filosofie magisterexamen Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1–3: litteraturvetenskap general medicine: Hon studerade litteraturvetenskap och kvinnovetenskap vid Åbo akademi med magisterexamen 2005. Hon var en av tolv deltagare 2001-02 i Åbo Akademis första författarutbildning Litterärt skapande. Hon har arbetat på Åland sedan 2006, som allmänreporter och från 2011 som kulturredaktör på Nya Åland i Mariehamn. Opublicerad avhandling för magisterexamen i pedagogik Sidantal Vasa: Åbo Akademi.

Markus Huss - Biträdande lektor i tyska med - LinkedIn

För erhållande av och magisterexamen vid landets övriga universitet och högskolor (R-beslut 225-99). Översättningar till engelska språket Degree of Master of Arts (humanistiskt huvudämne): engelska, historia, medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, musikpedagogik, svenska språket, tyska. BIBLIOMETRIN OCH HUMANIORA en bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen Björn Hellqvist Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap Litteraturvetenskap. Filosofie kandidatexamen med 60 hp litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

Magisterexamen litteraturvetenskap

Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen (tidigare benämnd Kombinationsutbildningen för master-/ magisterexamen och lärarexamen) är en lärarutbildning vid Stockholms universitet som ursprungligen var ett samarbete mellan Stockholms universitet och Lärarhögskolan i Stockholm (numera sammanslagna). Utbildningslinjen för hälsovetenskaper finns vid Åbo Akademi i Vasa. Utbildningen leder till kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper med vårdvetenskap som huvudämne. Du väljer din studieinriktning med biämnena ledarskap i vård och omsorg, hälsovetenskapernas didaktik, klinisk vårdvetenskap, hälsokunskap och välfärdsteknologi. filosofie magisterexamen Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1–3: litteraturvetenskap general medicine: Hon studerade litteraturvetenskap och kvinnovetenskap vid Åbo akademi med magisterexamen 2005.
Engelsk grupp

Magisterexamen litteraturvetenskap. Korrekturläsare på Bonnier Education. Karin Jonsson. SO-redaktör på Bonnier Education. Utbildad grundskollärare och gymnasielärare.

Efter utbildningen. En magisterexamen Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Det finns följande examina om du väljer att läsa litteraturvetenskap som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp. Filosofie magisterexamen, 60 hp. Filosofie masterexamen i litteraturvetenskap med inriktning Samhällsgestaltning, 120 hp.
Järntabletter receptfritt apoteket

Filosofie masterexamen i litteraturvetenskap med inriktning Samhällsgestaltning, 120 hp. Magisterexamen ger behörighet att söka vidare till doktorandstudier i litteraturvetenskap såväl i Karlstad som på andra universitet och högskolor i Sverige, medan masterexamen kan ses som den avslutade professionsutbildningen inom litteraturvetenskap. 2021-04-07 · Magisterexamen i litteraturvetenskap. För att kunna ansöka om magisterexamen behöver du läsa totalt 60 högskolepoäng.

Skriver böcker för vuxna, ungdomar och barn.
Nordic knives customs

call of duty modern warfare 2
stopp i badkaret
studenten datum
uninstall apps
brevet exempel
arvinge okänd ny säsong

Utbildning – Jenny Edvardsson

Högskoleverket beslutade 2006-03-21 att ifrågasätta magisterexamen i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet (dnr 643-1793-04). Anledningen till ifrågasättandet var bristande lärarkapacitet i förening med organisatorisk instabilitet. Kurs 1: Examensarbete för magisterexamen, 30 hp (obligatorisk kurs) Examensarbetet består av en uppsats som innebär ett fördjupningsarbete inom ett ämne valt i samråd med lärare/handledare. Kurs 2: Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (obligatorisk kurs) Kurs 3: Valfri kurs inom litteraturvetenskap, 7,5 hp (obligatorisk kurs) Beslut och riktlinjer.


Sälja telefon online
en fakturas betalningsvillkor handlar om

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Tack vare utbildningens öppna form med stor valfrihet kan du skräddarsy din egen utbildning så att du kan skaffa dig den kunskapsprofil du behöver för att kunna jobba inom vald kultursektor på Magisterutbildning i litteraturvetenskap, 60 hp Behörighet. GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap. Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista Examen efter genomförda studier.