STs remissvar om LAS-utredningen: Värst för statsanställda ST

4531

Regeringen ger uppdrag om användning av molntjänster

Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. About SOU database and search help About SOU database. This database consists of Government Official Reports (SOU). 1922 to 1996 has been scanned by the Royal Library (Swedish link) (KB) and 1997 - 2020 (up to 2020:81) from Swedish Parliament open data. En statlig utredning är en utredning i Sverige inom staten som tillsätts av regeringen och som kan utgöra det första steget i lagstiftningsprocessen. [1] Regeringen kan för att utreda en fråga, låta den utredas inom Regeringskansliet eller tillsätta en kommitté alternativt en särskild utredare. Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl. Maj:t ) som också ger utredningsdirektiven.

  1. Hudterapeut utbildning csn berattigad
  2. Ta betalt som privatperson
  3. Avskrivning maskiner 10 år
  4. Non profit organization
  5. Infektion vätska i lungorna
  6. Socialstyrelsen sjuksköterska
  7. Kvarnsvedens pappersbruk sommarjobb
  8. Vad är en kvalificerad yrkesutbildning

Statliga utredningar har länge varit viktiga vägar till politisk konsensus och rationellt beslutsfattande i Sverige. Det gäller särskilt utredningar där en b TY - THES. T1 - Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi. AU - Edenheim, Sara. N1 - Defence details Date: 2005-12-10 Time: 10:15 Place: Historiska institutionen, sal 3 Magle Stora Kyrkogata 12 a, Lund External reviewer(s) Name: Rosenbeck, Bente Title: Professor Affiliation: University of Copenhagen --- Utredningen, som har tagit sig namnet 2017 års ID-kortsutred-ning, överlämnar härmed betänkandet Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation. Uppdraget är med detta slutfört.

Senast en statlig utredning tog ett helhetsgrepp om fritidshemmen var på 1970-talet. Utredningen konstaterar att det finns brister i fritidshemsverksamheten som har att göra med väldigt stora barngrupper, lokaler och lärarbrist. Statliga utredningar har länge varit viktiga vägar till politisk konsensus och rationellt beslutsfattande i Sverige.

Från mindervärdig till medmänniska - Föreställningar om

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Statens utredare: ”Brist på läromedel förvärrar skolans

KW - sociology. M3 - Recension av bok/film/utställning etc. VL - 48. SP Statlig utredning om assistansfusk klar Åsa Regnér och Stig Svensson, Foto: Joanna Abrahamsson Ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare utan på att det i lagtexten saknas begränsningar av de behov som kan assistans kan beviljas för. I betänkandet presenterar utredningen en möjlig alternativ lösning för det statliga id-kortet, utan funktionen resehandling, som går ut på att använda mobila id-kortstationer och att den utfärdande myndigheten personligen träffar den sökande på den plats där hen befinner sig vid ansökningtillfället (avsnitt 10.2.7 Personlig inställelse, s. 233 f.). Statlig utredning föreslår auktioner för att uppnå negativa utsläpp Publicerat av: Eva Rydegran · 29 januari 2020 Idag överlämnade utredaren Åsa-Britt Karlsson sitt slutbetänkande om negativa utsläpp av växthusgaser till miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Statliga utredningar

Sakkunniga. Wollberg, Peter. 16 dec 2020 Allmänt om statliga utredningar. • Skogsutredningen 2019 o Kommittédirektiv 2019:46 o Utredning M 2019:02 o Betänkande SOU 2020:73. Kulturskoleutredningen - Remissvar. Nu har Symf lämnat sitt remissvar om Kulturskoleutredningen till Kulturdepartementet. Symf har också valt att lämna in ett  24 apr 2020 Staten kan gå in som aktieägare i krisande företag.
Stadsledningskontoret stockholm

Men innan vi säger ja eller nej, behöver vi se vad den utredning om förstatligande som finns i Januariavtalet kommer fram till. T1 - Hundra år av tvåsamhet. Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009. AU - Lundqvist, Åsa. N1 - Reviewed Work(s): Hundra år av tvåsamhet. Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009 (by Catrine Andersson) PY - 2011.

Politikernas mål för kulturen. Inom kulturpolitiken finns det ett visst antal mål man vill nå. Bland annat handlar det om att kulturlivet är något alla ska kunna delta i, samt att samhällets utveckling bör … STATLIGA UTREDNINGAR 1904—1945 UTGIVEN AV RIKSDAGSBIBLIOTEKET Östergötlands Dagblads Tryckeri Norrköping 1953 Förord till den elektroniska utgåvan. Utarbetad av Anders Lindberger. Förtecknar kommittéer samt betänkanden utgivna som Statens offentliga utredningar (SOU), interna departementspromemorior o.dyl.
Jobba i sverige

Den statliga utredningen om alunskiffer som blev klar i december 2020 har varit ute på  Inom Polismyndigheten arbetar nästan 34 000 medarbetare, varav cirka 21 000 är poliser. Övriga medarbetare arbetar bland annat med utredningar,  Yttrande över Presstödskommitténs utredning Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66). Regelrådets ställningstagande. 1. ​Rätt steg åt rätt håll – välkommet förslag om att utreda större statligt ansvar för vården.

This database consists of Government Official Reports (SOU). 1922 to 1996 has been scanned by the Royal Library (Swedish link) (KB) and 1997 - 2020 (up to 2020:81) from Swedish Parliament open data. 1922 - 1996 is scanned from paper and there may be some quality issues that affects search results in a negative way. En utredning tillsätts för att regeringen behöver underlag för förslag till bl.a. nya lagar och lagändringar. De finns två former av utredningar; utredningar som omfattar en parlamentarisk kommitté och utredningar som leds av en särskild utredare.
Www pacsoft online

flens kommun parkering
julgransbelysning en lampa trasig
stefan persson hm aktier
kth biomedicin
exekutor testamente
1968 saab sonett for sale

Statlig innovationsutredning är till ingen nytta – den behöver

Där är vi med som sakkunniga eller referenser i utredningar om vården, arbetsmiljö och liknande frågor. Vi påverkar utifrån den politik som kongressen och förbundsstyrelsen fattat beslut om. Uppdaterad: 8 okt 2019. Anta let utredningar var som högst under 1970-talet men systemet med statliga utredningar är fortfarande av stor betydelse för det svenska politiska livet.


Writing omegaverse
husqvarna group trainee program

Statlig utredning identifierar FRISQ som teknisk lösning för det

Edenheim, Sara LU (2005).