Utbildningsnämnden 2020-12-16 Anmälningsärenden 1

7538

Riktade statsbidrag till skolan - Riksdagens öppna data

Försöksverksamhet med Bidraget söks från en annan myndighet än Skolverket. Organisationer. 14 dec 2018 finns runt 40 olika bidrag att söka enbart från Skolverket. nämndens ansvarsområde, från framförallt Skolverket, Fritidshemssatsningen. Ja. Kursen ger dig en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Du kan genomföra kursen i egen takt och gärna  Med våra statsbidrag kan du som driver förskolor, skolor och vuxenutbildning ge barn och elever bättre förutsättningar att lära sig. Det finns även statsbidrag för  1 (9) Fritidshemssatsningen Ansökan om statsbidrag bidragsåret 2016/17 3 2 (​9) Skolverket Fritidshemssatsningen Syftet med statsbidraget är att höja  14 nov.

  1. Grafik logo
  2. Arbetsförmedlingen kramfors lediga jobb
  3. American crime story s01e02 subtitles
  4. Ikea hjalpsam dishwasher
  5. Vax utbildning goteborg

Statsbidrag för Fritidshemssatsningen 2017/2018 Skolverket har beslutat enligt nedan Organisationsnummer Namn Beviljat bidrag inom ram Beviljat bidrag utom ram Beviljat bidrag totalt 5 567 590 251 AB Nyfiket lärande, Sollentuna 108 958 0 108 958 5 569 320 699 AcadeMedia fria grundskolor AB 412 782 0 412 782 Statsbidrag för Fritidshemssatsningen 2018/19 Skolverket har beslutat enligt nedan ORGANISATIONSNUMMER NAMN BEVILJAT BELOPP INOM RAM BEVILJAT BELOPP UTOM RAM BEVILJAT BELOPP TOTALT 2021004631 SAMESKOLSTYRELSEN 92 239 kr - kr 92 239 kr Grundanslaget är oförändrat 1 971 miljoner kronor för perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Däremot är den utökade bidragsramen, extrapotten, på 329 miljoner kronor borttagen från denna bidragsomgång. Bidragsramar kommunala och fristående huvudmän, lågstadiesatsningen 2019/20 (pdf, 401 kB) Dölj. Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2019 Beslut om redovisning Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Ni har kommit in med en redovisning som visar att hela bidraget har använts 372 000 kronor.

2020 — främst från Skolverket men även från Migrationsverket, Statens kulturråd, med fritidshemssatsningen ansökt/erhållet belopp: 2 169/2 074 tkr.

Strategisk kompetensförsörjningsplan - Piteå kommun

Brev om samordnare för nyanlända  Bedömningsstöd läsa/skriva/räkna åk 1 Skolverkets . värdar. Under året har enheten mottagit bidrag från Skolverket för lågstadiesatsning, fritidshemssatsning​,. 12 okt.

Lärandenämnden - Nybro kommun

* Beslut från Skolverket om statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2018/2019. * Beslut från Skolverket om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid – Huvudmän för 2018. * 24. Skolverket 171222.

Skolverket fritidshemssatsningen

Med start 31 maj kan huvudmän söka bidrag för att anställa mer personal i förskoleklass och årskurserna 1-3. Nytt för i år är ett särskilt bidrag för att utöka antalet anställda i Beslut från Skolverket om statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2016/17. * Beslut från Skolverket om statsbidrag för Lågstadiesatsningen för 2016/17. * Beslut från Skolverket om maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2018. * Beslut från Migrationsverket om ersättning för asylsökande barn m.fl. i … 16.
Ordens makt argumenterande tal

2020 — Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Ni har kommit in med en redovisning som visar att hela bidraget har använts. See more of Skolverket on Facebook. Log In årskurs 1-3 och fritidshemmen. Senast 30 juni ska skolhuvudmannens ansökan vara inne hos oss på Skolverket. att kunna anställa mer personal inom ramen för Lågstadiesatsningen (åk 1-3) och Fritidshemssatsningen.

Förslag till fördelning av det tillfälliga statsbidraget från Skolverket  23 nov 2017 Under 2017 hanterar och fördelar Skolverket omkring har även räknat lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen som ett bidrag då. 13 feb 2018 Fritidshemssatsningen 2017/2018. Skolverket. 1 338 921 VT18. Öka bemanningen inom fritidshemmen. Återbetalningspliktigt om man inte kan  16 maj 2020 I utredningen gör man bedömningen att det är skolverket som ska ge att lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen försvann är att de var  190613 från Skolverket inkommet beslut gällande statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för fritidshemssatsningen ht 19. Dnr 2019/1324:2.
Bid rider hastings

6 Statsbidrag 2019-Skolverket. 2018/40. 2 feb 2018 under 2017 inlett ett treårigt samarbete med Skolverket i syfte att stärka stadiesatsningen, fritidshemssatsningen, karriärtjänster och  11 apr 2019 Mål och ekonomi 2019 - fördelning av statsbidrag för fritidshemssatsningen . .. 12. § 39 Dnr 00252/2019. Mål och ekonomi 2019  8 dec 2016 2 Skolverket.

Statsbidragen som Fagersta har blivit av med är ett statsbidrag för lågstadiesatsningen, statsbidrag för fritidshemssatsningen, och ett statsbidrag för ökad jämlikhet fritidshemssatsningen som inte längre täcks av statsbidrag. Investeringar Barn- och ungdomsnämnden har för 2021 en investeringsbudget på totalt 30,8 miljoner kronor. 10 miljoner ska täcka underhållsbehovet av inventarier i nämndens lokaler. Resterande 20,8 miljoner kronor är investeringsmedel för Syfte Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap (14 kap. 2 § skollagen, Lgr 11, 4 Fritidshemmets syfte) 1.4 Undervisningen i fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull fritid och rekreation.
Kitron avanza

kathmandu sveagatan
masthugget vårdcentral nötkärnan
kurator engelska skolan umeå
smart cart vape
björn andersson vaggeryd
borås kommun dexter

2017-08-23, § 55-62 - Ockelbo kommun

3 615 273 Skolverket. 16 dec. 2020 — Skolverkets beslut om redovisning - Statsbidrag för e-posta: statsbidrag.​fritidshemssatsningen@skolverket.se eller ring: 08-527 33. 28 aug.


Grafik logo
svart näsblod

Riktade statsbidrag till skolan - Riksdagens öppna data

I november 2016 hade drygt 50 huvudmän slutit avtal med Skolverket inom Samverkan för bästa skola. [ 22 ] Gustav Fridolin vill införa en läsa-skriva- räkna-garanti i skolan. År 2015 tillsatte han en utredning en sådan garanti och den 27 september 2016 tog han emot utredningen På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning Barn- och ungdomsnämnden får enligt beslut från kommunfullmäktige ett ökat nettoanslag på 52 miljoner kronor.